LCD HD44780


LCD (Liquid Crystal Display) adalah satu alat untuk display pelbagai character. Antaranya LCD yang mempunyai dot matrix controller HD44780. HD44780 boleh beroperasi pada 5X8 atau 5X10 dot matrix. LCD ini mempunyai beberapa saiz mengikut bilangan character. Antaranya 16X2 atau 20X4 character. 16X2 character bermakna LCD itu mempunyai 16 character pada line dengan 2 lines. LCD ini mempunyai 16 pins.

Di bawah adalah skematik untuk LCD HD44780.
Transistor di pasang pada sambungan backlight adalah supaya boleh ‘ON’ dan ‘OFF’ LCD backlight.

Welcome In Kode Blogger

Contoh Sliding Login Dengan JQuery

Disamping ini adalah contoh Sliding Login menggunakan JQuery. Login Form Disamping hanya Contoh dan tidak dapat digunakan layaknya Login Form FB, Karena Blog ini terbuka untuk umum tanpa perlu mendaftar menjadi Member

Tutorial Blog

Untuk membuatnya Silahkan : Klik Disini

Member Login

Lost your password?

Not a member yet? Sign Up!