Solar Panel (Photovoltaic)Solar panel adalah alatan yang boleh menukarkan cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Kaedah penukaran cahaya matahari terus kepada tenaga elektrik dikenali Photovoltaic (PV). Solar panel menghasilkan voltan arus terus.
Gambar di atas adalah pengukuran voltan yang dihasilkan oleh satu solar panel. Pengukuran voltan solar panel ketika tiada beban dikenali ‘Open Circuit Voltage’. Solar panel boleh di samakan dengan fungsi bateri untuk membekalkan voltan. Namun berbeza dengan bateri, solar panel tidak boleh menyimpan tenaga. Oleh itu, dalam sistem solar yang lengkap semestinya memerlukan bateri untuk menyimpan tenaga.
Solar panel juga berbeza dengan bateri kerana mempunyai arus maksimum. Jika bateri tidak boleh dipintaskan (short circuit) tetapi solar panel boleh ‘short circuit’ tanpa rosak. Pengukuran arus ketika ‘short’ boleh dilakukan dan mendapatkan arus maksimum. Pengukuran ‘Short Circuit Current’ seperti gambar di bawah.


Welcome In Kode Blogger

Contoh Sliding Login Dengan JQuery

Disamping ini adalah contoh Sliding Login menggunakan JQuery. Login Form Disamping hanya Contoh dan tidak dapat digunakan layaknya Login Form FB, Karena Blog ini terbuka untuk umum tanpa perlu mendaftar menjadi Member

Tutorial Blog

Untuk membuatnya Silahkan : Klik Disini

Member Login

Lost your password?

Not a member yet? Sign Up!